Alie Express ook verbeterd informatie op website

Veel producten worden, zeker nu, online aangeboden en verkocht. Dit heeft zo zijn voordelen. Maar ook bij online verkoop moet de verkoper zich aan bepaalde regels houden. Zo moet een online verkoper consumenten informatie geven over hun rechten. Dit geldt ook als deze ondernemer buiten Europa is gevestigd. AliExpress – gevestigd in China – biedt producten aan Europese consumenten aan, maar informeerde de consument onvoldoende. Het niet voldoen aan de consumentenwetgeving levert niet alleen oneerlijke concurrentie op, maar schaadt ook het vertrouwen van consumenten.

AliExpress heeft de informatie op haar website verbeterd. Het informeert consumenten nu beter over hun rechten. Zo is het Chinese ecommerce-platform duidelijker over de bedenktijd, garantie, douanekosten en wie de verkoper is.

Dat AliExpress de informatie nu in lijn heeft gebracht met het Europees consumentenrecht, komt volgens de Autoriteit Consument & Markt door hen, in samenwerking met de Europese Commissie. De ACM heeft de kwestie, mede op verzoek van de Consumentenbond, aangepakt en hierbij regelmatig de andere consumententoezichthouders in Europa geïnformeerd.

Zelfde spelregels als voor webwinkels binnen de EU
Het is uiteraard terecht dat AliExpress zich nu beter houdt aan het Europees consumentenrecht. Het verkoopt immers producten aan consumenten in de EU en heeft de website daar ook duidelijk op aangepast. Als bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd, zicht op Europese consumenten richten, moeten zij zich aan dezelfde spelregels houden als andere aanbieders binnen de EU.

Concreet houdt de aanpak van ACM in dat AliExpress nu duidelijk informeert over:

  • De bedenktijd;
  • Garantie;
  • Extra kosten (belastingen of heffingen);
  • Verkoper;
  • Ranking;
  • Algemene voorwaarden;
  • Klachten.

Volgens de ACM zijn de afspraken met het Chinese platform in de afgelopen maanden gemaakt en zijn de aanpassingen doorgevoerd. De algemene voorwaarden worden uiterlijk 1 mei beter leesbaar gemaakt voor klanten woonachtig binnen de Europese Unie.

Vóór 1 mei maakt AliExpress de algemene voorwaarden beter lees- en herkenbaar.