Online boodschappen doen blijft populair in Nederland

In 2022 gaven Nederlandse consumenten online 33,3 miljard euro uit. Dit is een groei van 9 procent in vergelijking met 2021. Het aantal aankopen daalde juist met 5 procent, maar het gemiddelde bedrag per aankoop nam toe met 15 procent.

In 2021 gaven Nederlanders nog 30,6 miljard euro uit in webwinkels. Het aantal online aankopen lag toen op 366 miljoen. Vorig jaar daalde dit aantal naar 347 miljoen. Net als in 2021 koopt maar liefst 97 procent(!) van de bevolking in ons land online.

Sterke stijging aankopen dienstensector
Dit blijkt uit de nieuwste Thuiswinkel Markt Monitor van Thuiswinkel.org. Het aantal online aankopen en bestedingen aan diensten steeg in 2022 (respectievelijk 49 en 54 procent), terwijl dit bij producten afnam (een daling van respectievelijk 10 en 7 procent).

“De stijging in de dienstensector wordt met name veroorzaakt door de vele aankopen van tickets voor attracties en evenementen en reis-gerelateerde aankopen. Ook verzekeringen hebben we in 2022 vaker online aangeschaft dan in 2021, en tegen een hogere prijs”, aldus Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org.

Online boodschappen doen blijft populair in Nederland
Over het gehele jaar was een daling in het aantal online aankopen en bestedingen aan producten te zien. De krimp voor producten geldt voor alle categorieën, behalve voor food/nearfood. Een stijging in het aantal online kopende huishoudens en het besteed bedrag per online aankoop blijft deze categorie stabiel doorgroeien.

Aankopen via de smartphone nemen toe
Vorig jaar is het aantal online aankopen met de smartphone gestegen van 29 naar 33 procent. Als we kijken naar de groei van het gebruik van de smartphone over de afgelopen vijf jaar, zien we een duidelijker beeld: in 2017 werd nog slechts 13 procent van de online aankopen met de smartphone gedaan. Vijf jaar later is het gebruik van de smartphone dus tweeëneenhalf keer zo groot geworden.